YUTARO TAGAWA

FENDI #BaguetteFriendsForever

Client
Yukari Omori, Konami Tanaka, Asako Miyashita, Maiko Ogawa, Morie Ueda

Agency
Tomonobu Yamamoto, Tomohiro Yasuda, Kobayashi

Casting: Atsuko Kobayashi

Cast
Ryoko Yonekura
Youn-a

Cekai
Producer: Kaz Yamaguchi, Tetsuro Shinoda, jimmy Kitaji
Project Management: Daisuke Chiba
Project Assistant: Shosuke Mori, Thomas Toroy, Kazuki Murata
Driver: Kitahara

Director: Katsuki Kuroyanagi

DP: Koretaka Kamiike
1st AC: Shun Kamikura
2nd AC: Yuki Makishima
3rd AC: Shota Uchino

Lighting Director: Ikeda Tomoyuki
Lighting Assist: Hisanori Yamai, Toshihiro Koga, Mouri Takehiro

Art Disigner: Haruka Niizeki
Set Designer: Daisuke Inoue
Art PA: Yoshimasa Takahashi, Tomonori Shioya, Risa Oshima, Nanao Kikuchi, Kyojin Nishikioka

Sound: Tatsuya Kishikawa

Photographer: Yutaro Tagawa

Stand-in (Ryoko Yonekura): Yukino Miyagi
Stand-in (Youn-a): Yuka Sunasaka

Location Studio: Studio Purple

Hair: KENICHI
Makeup: Ryuji Nakajima
Stylist: Shoji Nomura
Stylist Assist: Nao Ishikawa

Hair-makeup: Mikako Kikuchi
Hair makeup Assist: Itsuka Toki
Stylist: Kei Shirahata
Stylist Assist: Aika Fukushima

BACK